Zadnje dodano: 258 (Str. 1/13)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
3.1.2020.
NABAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA
MANCIPO J.D.O.O.
OIB: 39531189936
6.400,00 kn
6.400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
18/20
Evidencijski broj
01/2020
Predmet
NABAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MANCIPO J.D.O.O. OIB: 39531189936
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
6.400,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
3.1.2020.
Isplaćeno
6.400,00 kn
Datum konačne isplate
3.1.2020.
RAČUN BR. 1/1/1
Datum isporuke: 3.1.2020.
Isporučitelj: MANCIPO J.D.O.O. OIB: 39531189936
Opis usluge: NABAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA
Cijena s PDV-om: 6.400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.1.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
KLIMA UREĐAJ VIVAX S MONTAŽOM
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.1.2020.
UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA ORGANIZIRANJA EDUKATIVNIH RADIONICA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901
30.000,00 kn
30.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
128/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA ORGANIZIRANJA EDUKATIVNIH RADIONICA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
30.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
30.000,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA ORGANIZIRANJA EDUKATIVNIH RADIONICA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.1.2020.
UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901
50.000,00 kn
50.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
129/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
50.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
50.000,00 kn
Rok
1 GODINA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
15.000,00 kn
Datum konačne isplate
26.6.2020.
RAČUN BR. subv
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Opis usluge: UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 26.6.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 1/26062020
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Opis usluge: UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
Stanje računa: otvoren
Obrazloženje
UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA RAZVOJA OPG-A NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Napomena
2020.GODINA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
10.1.2020.
USLUGA OBJAVE OGLASA
24 SATA D.O.O.
OIB: 78093047651
930,00 kn
1.162,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
24/20
Evidencijski broj
03/2020
Predmet
USLUGA OBJAVE OGLASA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
24 SATA D.O.O. OIB: 78093047651
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
930,00 kn
Iznos PDV-a
232,50 kn
Cijena s PDV-om
1.162,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
12.1.2020.
Isplaćeno
1.162,50 kn
Datum konačne isplate
20.1.2020.
RAČUN BR. 96-24-1
Datum isporuke: 12.1.2020.
Isporučitelj: 24 SATA D.O.O. OIB: 78093047651
Opis usluge: USLUGA OBJAVE OGLASA
Cijena s PDV-om: 1.162,50 kn
Stanje računa: isplaćen 20.1.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
OBJAVA OGLASA 250 MM
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
10.1.2020.
KONZULTANTSKE USLUGE I USLUGE IZRADE
POLIĆ J.D.O.O.
OIB: 50345425057
9.800,00 kn
12.250,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
139/20
Evidencijski broj
02/2020
Predmet
KONZULTANTSKE USLUGE I USLUGE IZRADE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
POLIĆ J.D.O.O. OIB: 50345425057
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.800,00 kn
Iznos PDV-a
2.450,00 kn
Cijena s PDV-om
12.250,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
ELABORAT EVIDENTIRANJA STVARNOG POLOŽAJA KATASTARSKIH ČESTICA PODLOGE I PRILOZI ZA UTVRĐIVANJE GRAĐEVNE ČESTICE ELABORAT FORMIRANJA GRAĐEVNE ČESTICE ELABORAT UPLANE POSTOJEĆE ZGRADE U K.O. STILJA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU
TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O.
OIB: 43069803358
5.500,00 kn
6.875,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
25/20
Evidencijski broj
04/2020
Predmet
GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.375,00 kn
Cijena s PDV-om
6.875,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
20.1.2020.
Isplaćeno
6.875,00 kn
Datum konačne isplate
20.1.2020.
RAČUN BR. 1/1/1
Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Opis usluge: GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U VELIKOM PROLOGU
Cijena s PDV-om: 6.875,00 kn
Stanje računa: isplaćen 20.1.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
GRAĐEVINSKI RADOVI-SANACIJA KROVA NA ZADRUŽNOM DOMU U V.PROLOGU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
1.300.000,00 kn
1.300.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
6/20
Evidencijski broj
-
Predmet
UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CPV
-
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.300.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.300.000,00 kn
Rok
31.PROSINCA 2020.
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
2.185.632,06 kn
Datum konačne isplate
14.10.2020.
RAČUN BR. 1/2020
Datum isporuke: 20.2.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 114.751,78 kn
Stanje računa: isplaćen 20.2.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 2/2020
Datum isporuke: 17.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 1.300.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 17.3.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 3/2020
Datum isporuke: 14.4.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 153.266,59 kn
Stanje računa: isplaćen 14.4.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 4/2020
Datum isporuke: 18.5.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 79.030,37 kn
Stanje računa: isplaćen 18.5.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 5/2020
Datum isporuke: 16.6.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 108.380,18 kn
Stanje računa: isplaćen 16.6.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 6/2020
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.884,47 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 7/2020
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 109.366,25 kn
Stanje računa: isplaćen 17.8.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 8/2020
Datum isporuke: 14.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.572,09 kn
Stanje računa: isplaćen 14.9.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 9/2020
Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 107.380,33 kn
Stanje računa: isplaćen 14.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA
Napomena
2020.GODINA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
USLUGA PROVEDBE ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE ZA ENERGIJU
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
OIB: 91748607924
2.500,00 kn
3.125,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
26/20
Evidencijski broj
05/2020
Predmet
USLUGA PROVEDBE ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE ZA ENERGIJU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER OIB: 91748607924
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.500,00 kn
Iznos PDV-a
625,00 kn
Cijena s PDV-om
3.125,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
21.5.2020.
Isplaćeno
3.125,00 kn
Datum konačne isplate
2.7.2020.
RAČUN BR. 33/001/1
Datum isporuke: 21.5.2020.
Isporučitelj: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER OIB: 91748607924
Opis usluge: USLUGA PROVEDBE ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE ZA ENERGIJU
Cijena s PDV-om: 3.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.7.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGE PRIPREME I PROVEDBE POSTUPKA JAVNE NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE EVID. BROJA RS 1/20 JN-VV
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
16.1.2020.
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
BAUHAUS SPLIT
OIB: 71642207963
783,00 kn
979,90 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
19/20
Evidencijski broj
07/2020
Predmet
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
783,00 kn
Iznos PDV-a
196,90 kn
Cijena s PDV-om
979,90 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
17.1.2020.
Isplaćeno
979,53 kn
Datum konačne isplate
17.1.2020.
RAČUN BR. 954-11/63-2020
Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Opis usluge: NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
Cijena s PDV-om: 979,53 kn
Stanje računa: isplaćen 17.1.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
ORMARIĆ ZA KLJUČEVE I ELEKTRONSKI TREZOR B
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
16.1.2020.
USLUGA OBAVLJANJA GEODETSKIH POSLOVA ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
GIRUS D.O.O.
OIB: 37583457007
3.800,00 kn
4.750,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
27/20
Evidencijski broj
06/2020
Predmet
USLUGA OBAVLJANJA GEODETSKIH POSLOVA ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GIRUS D.O.O. OIB: 37583457007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.800,00 kn
Iznos PDV-a
950,00 kn
Cijena s PDV-om
4.750,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
19.2.2020.
Isplaćeno
4.750,00 kn
Datum konačne isplate
26.2.2020.
RAČUN BR. 14-01-1
Datum isporuke: 19.2.2020.
Isporučitelj: GIRUS D.O.O. OIB: 37583457007
Opis usluge: GEODETSKI POSLOVI ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
Cijena s PDV-om: 4.750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 26.2.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
GEODETSKI POSLOVI ZA PROJEKTIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA K.C.Z. 372/1 U K.O. VRGORAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
16.1.2020.
USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
27.960,00 kn
34.950,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
28/20
Evidencijski broj
08/2020
Predmet
USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27.960,00 kn
Iznos PDV-a
6.990,00 kn
Cijena s PDV-om
34.950,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
9.3.2020.
Isplaćeno
34.950,00 kn
Datum konačne isplate
24.3.2020.
RAČUN BR. 64-1-01
Datum isporuke: 9.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE
Cijena s PDV-om: 34.950,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGE PRIPREME TERENA ZA STAMBENI KONTEJNER SA SANITARNIM ČVOREM U M.O. UMČANE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
20.1.2020.
UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM
ALIT D.O.O.
OIB: 23186324170
39.430,35 kn
49.287,94 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
15/20
Evidencijski broj
30/20
Predmet
UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM
CPV
45000000-7
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALIT D.O.O. OIB: 23186324170
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39.430,35 kn
Iznos PDV-a
9.857,59 kn
Cijena s PDV-om
49.287,94 kn
Rok
2 MJESECA
Datum izvršenja
20.3.2020.
Isplaćeno
49.287,94 kn
Datum konačne isplate
20.3.2020.
RAČUN BR. 9/1/1
Datum isporuke: 20.3.2020.
Isporučitelj: ALIT D.O.O. OIB: 23186324170
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM
Cijena s PDV-om: 49.287,94 kn
Stanje računa: isplaćen 20.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
UGOVOR O IZRADI,ISPORUCI I MONTAŽI OTVORA U POSLOVNOM PROSTORU U ULICI POD GLAVICOM
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.1.2020.
USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
39.905,00 kn
49.881,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
29/20
Evidencijski broj
09/2020
Predmet
USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39.905,00 kn
Iznos PDV-a
9.976,00 kn
Cijena s PDV-om
49.881,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
49.881,25 kn
Datum konačne isplate
24.3.2020.
RAČUN BR. 59-1-01
Datum isporuke: 9.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 49.881,25 kn
Stanje računa: isplaćen 24.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGE OPREMANJA MRTVAČNICE U VRGORCU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
23.1.2020.
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI
ADL STRUKTURA D.O.O.
OIB: 66445349777
12.000,00 kn
15.000,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
30/20
Evidencijski broj
10/2020
Predmet
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADL STRUKTURA D.O.O. OIB: 66445349777
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
12.000,00 kn
Iznos PDV-a
3.000,00 kn
Cijena s PDV-om
15.000,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.3.2020.
Isplaćeno
15.000,00 kn
Datum konačne isplate
2.4.2020.
RAČUN BR. F-41/1/1/2020/FIN
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: ADL STRUKTURA D.O.O. OIB: 66445349777
Opis usluge: USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.4.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U M.O. KOTEZI
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA
DIRECTA D.O.O.
OIB: 05717353628
19.200,00 kn
24.000,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
31/20
Evidencijski broj
11/2020
Predmet
DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DIRECTA D.O.O. OIB: 05717353628
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.200,00 kn
Iznos PDV-a
4.800,00 kn
Cijena s PDV-om
24.000,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
6.2.2020.
Isplaćeno
24.000,00 kn
Datum konačne isplate
13.2.2020.
RAČUN BR. 59/POSL1/1
Datum isporuke: 6.2.2020.
Isporučitelj: DIRECTA D.O.O. OIB: 05717353628
Opis usluge: DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA
Cijena s PDV-om: 24.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 13.2.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
DOBAVA I MONTAŽA VIDEO OPREME, KONFIGURACIJA SUSTAVA, PROGRAMERSKO ISPITIVANJE I TESTIRANJE SUSTAVA
Napomena
ZGRADA GRADA VRGORCA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
32/20
Evidencijski broj
12/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
3.2.2020.
RAČUN BR. 4/1/2
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.2.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
USLUGA ZBRINJAVANJA PSA LUTALICE
AS-EKO D.O.O.
OIB: 10342586958
2.500,00 kn
3.125,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
33/20
Evidencijski broj
13/2020
Predmet
USLUGA ZBRINJAVANJA PSA LUTALICE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AS-EKO D.O.O. OIB: 10342586958
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.500,00 kn
Iznos PDV-a
625,00 kn
Cijena s PDV-om
3.125,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
27.1.2020.
Isplaćeno
3.125,00 kn
Datum konačne isplate
11.2.2020.
RAČUN BR. 9-E1-1
Datum isporuke: 23.1.2020.
Isporučitelj: AS-EKO D.O.O. OIB: 10342586958
Opis usluge: USLUGA ZBRINJAVANJA PSA LUTALICE
Cijena s PDV-om: 3.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 11.2.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
IZLAZAK NA TEREN, ULOV I ZBRINJAVANJE PSA LUTALICE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
5.2.2020.
USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421
600,00 kn
750,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
34/20
Evidencijski broj
14/2020
Predmet
USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
28.2.2020.
Isplaćeno
750,00 kn
Datum konačne isplate
5.3.2020.
RAČUN BR. 19-1-1
Datum isporuke: 21.2.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 5.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
TABLE WI FI 4 EU, PRINT NA PVC FOLIJU, LJEPLJENJE NA ALU BOND I POSTAVLJANJE NA 5 LOKACIJA, FORMAT A4
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
6.2.2020.
RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
35.816,00 kn
44.770,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
142/20
Evidencijski broj
15/2020
Predmet
RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
35.816,00 kn
Iznos PDV-a
8.954,00 kn
Cijena s PDV-om
44.770,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.10.2020.
Isplaćeno
44.770,00 kn
Datum konačne isplate
2.10.2020.
RAČUN BR. 262-1-01
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM
Cijena s PDV-om: 44.770,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
RADOVI NA PRIPREMI TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI POD GLAVICOM
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
11.2.2020.
NABAVA FASCIKL-MAPA
TISKARA PEČAT
OIB: 51058704813
890,00 kn
1.112,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
35/20
Evidencijski broj
16/2020
Predmet
NABAVA FASCIKL-MAPA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TISKARA PEČAT OIB: 51058704813
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
890,00 kn
Iznos PDV-a
222,50 kn
Cijena s PDV-om
1.112,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
20.2.2020.
Isplaćeno
1.112,50 kn
Datum konačne isplate
21.3.2020.
RAČUN BR. 96/1/1
Datum isporuke: 17.2.2020.
Isporučitelj: TISKARA PEČAT OIB: 51058704813
Opis usluge: NABAVA FASCIKL-MAPA
Cijena s PDV-om: 1.112,50 kn
Stanje računa: isplaćen 21.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
FASCIKL-MAPA 315X230 S KLAPNAMA I TROŠAK DOSTAVE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x

Str. 1/13

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

O aplikaciji | Službene stranice Grada Vrgorca