Zadnje dodano: 217 (Str. 1/11)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
28.9.2020.
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
23,00 kn
23,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
189/20
Evidencijski broj
133/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
23,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Izvoz podataka
x
+
6.7.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
100,00 kn
100,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
85/20
Evidencijski broj
88/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
100,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
10.7.2020.
Isplaćeno
100,00 kn
Datum konačne isplate
9.8.2020.
RAČUN BR. 47/1/2
Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
BUKET TINOVI DANI
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
4.3.2020.
SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
DHH D.O.O.
OIB: 2544746329
207,40 kn
259,25 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
44/20
Evidencijski broj
26/2020
Predmet
SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DHH D.O.O. OIB: 2544746329
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
207,40 kn
Iznos PDV-a
51,85 kn
Cijena s PDV-om
259,25 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
259,25 kn
Datum konačne isplate
4.3.2020.
RAČUN BR. 4199-01-1
Datum isporuke: 4.3.2020.
Isporučitelj: DHH D.O.O. OIB: 2544746329
Opis usluge: SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
Cijena s PDV-om: 259,25 kn
Stanje računa: isplaćen 4.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR U TRAJANJU OD 2 GODINE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
2.3.2020.
NABAVA KUTIJE AMERICAN
DES-SPLIT
OIB: 23754648622
210,00 kn
262,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
43/20
Evidencijski broj
25/2020
Predmet
NABAVA KUTIJE AMERICAN
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DES-SPLIT OIB: 23754648622
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
210,00 kn
Iznos PDV-a
52,50 kn
Cijena s PDV-om
262,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.3.2020.
Isplaćeno
262,50 kn
Datum konačne isplate
2.3.2020.
RAČUN BR. 25/2020
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: DES-SPLIT OIB: 23754648622
Opis usluge: NABAVA KUTIJE AMERICAN
Cijena s PDV-om: 262,50 kn
Stanje računa: isplaćen 2.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA KUTIJE AMERICAN
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
32/20
Evidencijski broj
12/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
3.2.2020.
RAČUN BR. 4/1/2
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.2.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
5.3.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
45/20
Evidencijski broj
27/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
10 DANA
Datum izvršenja
10.3.2020.
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
10.3.2020.
RAČUN BR. 12/1/2
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 10.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 ZA POK. FRA PETRA VRLJIČKA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.5.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
66/20
Evidencijski broj
61/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
13.5.2020.
RAČUN BR. 28/1/2
Datum isporuke: 13.5.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 13.5.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
448,00 kn
448,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
70/20
Evidencijski broj
67/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
448,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
448,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.6.2020.
Isplaćeno
448,00 kn
Datum konačne isplate
2.6.2020.
RAČUN BR. 34/1/2
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
Cijena s PDV-om: 448,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 I SVIJEĆE HR
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
6.8.2020.
NABAVA CEMENTA
BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.
OIB: 33956120458
472,32 kn
590,40 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
169/20
Evidencijski broj
109/2020
Predmet
NABAVA CEMENTA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
472,32 kn
Iznos PDV-a
118,08 kn
Cijena s PDV-om
590,40 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
590,40 kn
Datum konačne isplate
5.9.2020.
RAČUN BR. 395-923-3991
Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
Opis usluge: NABAVA CEMENTA
Cijena s PDV-om: 590,40 kn
Stanje računa: isplaćen 5.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
CEMENT 20KG ZA MO RAŠĆANE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
600,00 kn
600,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
81/20
Evidencijski broj
84/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
600,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
10.7.2020.
Isplaćeno
600,00 kn
Datum konačne isplate
9.8.2020.
RAČUN BR. 46/1/2
Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
BUKET ZA DAN GRADA VRGORCA
Napomena
DAN GRADA VRGORCA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA
ALFA ATEST D.O.O.
OIB: 03448022583
600,00 kn
600,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
213/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALFA ATEST D.O.O. OIB: 03448022583
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
600,00 kn
Rok
1 GODINA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
15.6.2020.
NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
648,00 kn
648,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
74/20
Evidencijski broj
74/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
648,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
648,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
24.6.2020.
Isplaćeno
648,00 kn
Datum konačne isplate
24.6.2020.
RAČUN BR. 42/1/2
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
4.8.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
648,00 kn
648,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
168/20
Evidencijski broj
108/200
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
648,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
648,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
25.8.2020.
Isplaćeno
648,00 kn
Datum konačne isplate
25.8.2020.
RAČUN BR. 67/1/2
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 25.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
5.2.2020.
USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421
600,00 kn
750,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
34/20
Evidencijski broj
14/2020
Predmet
USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
28.2.2020.
Isplaćeno
750,00 kn
Datum konačne isplate
5.3.2020.
RAČUN BR. 19-1-1
Datum isporuke: 21.2.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 5.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
TABLE WI FI 4 EU, PRINT NA PVC FOLIJU, LJEPLJENJE NA ALU BOND I POSTAVLJANJE NA 5 LOKACIJA, FORMAT A4
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
5.3.2020.
USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)
RAČKI & RAČKI
OIB: 93530984918
636,80 kn
796,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
20/20
Evidencijski broj
28/2020
Predmet
USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
636,80 kn
Iznos PDV-a
159,20 kn
Cijena s PDV-om
796,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
22.5.2020.
Isplaćeno
796,00 kn
Datum konačne isplate
22.5.2020.
RAČUN BR. 1/HLAPIC2/9
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918
Opis usluge: USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA
Cijena s PDV-om: 796,00 kn
Stanje računa: isplaćen 22.5.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGE POPRAVKA A. KLJUČA I KUĆIŠTA-ZA SLUŽBENO VOZILO OPEL INSIGNIA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A
HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421
650,00 kn
812,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
154/20
Evidencijski broj
111/2020
Predmet
USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
650,00 kn
Iznos PDV-a
162,50 kn
Cijena s PDV-om
812,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
25.8.2020.
Isplaćeno
812,50 kn
Datum konačne isplate
31.8.2020.
RAČUN BR. 65/1/1
Datum isporuke: 15.8.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A
Cijena s PDV-om: 812,50 kn
Stanje računa: isplaćen 31.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A DEBATOM PROTIV NASILJA
Napomena
DEBATA PROTIV NASILJA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
23.6.2020.
NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)
TOI TOI D.O.O.
OIB: 73497369534
700,00 kn
875,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
78/20
Evidencijski broj
79/2020
Predmet
NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TOI TOI D.O.O. OIB: 73497369534
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
29.6.2020.
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
EKOLOŠKA TOALETNA KABINA-TOI FRESH
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
19.6.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
896,00 kn
896,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
77/20
Evidencijski broj
78/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
896,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
896,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
24.6.2020.
Isplaćeno
896,00 kn
Datum konačne isplate
24.6.2020.
RAČUN BR. 43/1/2
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 896,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
VIJENAC S GRBOM,CVIJETNI ARANŽMAN I SVIJEĆA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
16.1.2020.
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
BAUHAUS SPLIT
OIB: 71642207963
783,00 kn
979,90 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
19/20
Evidencijski broj
07/2020
Predmet
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
783,00 kn
Iznos PDV-a
196,90 kn
Cijena s PDV-om
979,90 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
17.1.2020.
Isplaćeno
979,53 kn
Datum konačne isplate
17.1.2020.
RAČUN BR. 954-11/63-2020
Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Opis usluge: NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
Cijena s PDV-om: 979,53 kn
Stanje računa: isplaćen 17.1.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
ORMARIĆ ZA KLJUČEVE I ELEKTRONSKI TREZOR B
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.6.2020.
NABAVA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU
SEPTO DEZ D.O.O.
OIB: 30258252617
1.000,00 kn
1.000,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
73/20
Evidencijski broj
73/2020
Predmet
NABAVA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SEPTO DEZ D.O.O. OIB: 30258252617
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
9.6.2020.
Isplaćeno
1.000,00 kn
Datum konačne isplate
9.7.2020.
RAČUN BR. 20-380-000003
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: SEPTO DEZ D.O.O. OIB: 30258252617
Opis usluge: NABAVA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.7.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
SEPTODEZ KANISTAR 5LSPUŽVA ZA DEZINFEKCIJSKU BARIJERU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x

Str. 1/11

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

O aplikaciji | Službene stranice Grada Vrgorca