Zadnje dodano: 211 (Str. 1/11)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
28.9.2020.
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
23,00 kn
23,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
189/20
Evidencijski broj
133/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
23,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Izvoz podataka
x
+
6.7.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
100,00 kn
100,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
85/20
Evidencijski broj
88/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
100,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
10.7.2020.
Isplaćeno
100,00 kn
Datum konačne isplate
9.8.2020.
RAČUN BR. 47/1/2
Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
BUKET TINOVI DANI
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
4.3.2020.
SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
DHH D.O.O.
OIB: 2544746329
207,40 kn
259,25 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
44/20
Evidencijski broj
26/2020
Predmet
SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DHH D.O.O. OIB: 2544746329
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
207,40 kn
Iznos PDV-a
51,85 kn
Cijena s PDV-om
259,25 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
259,25 kn
Datum konačne isplate
4.3.2020.
RAČUN BR. 4199-01-1
Datum isporuke: 4.3.2020.
Isporučitelj: DHH D.O.O. OIB: 2544746329
Opis usluge: SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR
Cijena s PDV-om: 259,25 kn
Stanje računa: isplaćen 4.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
SSL CERTIFIKAT NA DOMENI WWW.VRGORAC.HR U TRAJANJU OD 2 GODINE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
2.3.2020.
NABAVA KUTIJE AMERICAN
DES-SPLIT
OIB: 23754648622
210,00 kn
262,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
43/20
Evidencijski broj
25/2020
Predmet
NABAVA KUTIJE AMERICAN
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DES-SPLIT OIB: 23754648622
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
210,00 kn
Iznos PDV-a
52,50 kn
Cijena s PDV-om
262,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.3.2020.
Isplaćeno
262,50 kn
Datum konačne isplate
2.3.2020.
RAČUN BR. 25/2020
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: DES-SPLIT OIB: 23754648622
Opis usluge: NABAVA KUTIJE AMERICAN
Cijena s PDV-om: 262,50 kn
Stanje računa: isplaćen 2.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA KUTIJE AMERICAN
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
32/20
Evidencijski broj
12/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
3.2.2020.
RAČUN BR. 4/1/2
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 3.2.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
5.3.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
45/20
Evidencijski broj
27/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
10 DANA
Datum izvršenja
10.3.2020.
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
10.3.2020.
RAČUN BR. 12/1/2
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 10.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 ZA POK. FRA PETRA VRLJIČKA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.5.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
400,00 kn
400,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
66/20
Evidencijski broj
61/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
400,00 kn
Datum konačne isplate
13.5.2020.
RAČUN BR. 28/1/2
Datum isporuke: 13.5.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 13.5.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
448,00 kn
448,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
70/20
Evidencijski broj
67/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
448,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
448,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.6.2020.
Isplaćeno
448,00 kn
Datum konačne isplate
2.6.2020.
RAČUN BR. 34/1/2
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA I SVIJEĆA (DAN DRŽAVNOSTI 30.5.2020.)
Cijena s PDV-om: 448,00 kn
Stanje računa: isplaćen 2.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
NABAVA CVIJEĆA VIJENAC400 I SVIJEĆE HR
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
6.8.2020.
NABAVA CEMENTA
BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D.
OIB: 33956120458
472,32 kn
590,40 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
169/20
Evidencijski broj
109/2020
Predmet
NABAVA CEMENTA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
472,32 kn
Iznos PDV-a
118,08 kn
Cijena s PDV-om
590,40 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
590,40 kn
Datum konačne isplate
5.9.2020.
RAČUN BR. 395-923-3991
Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE D.D. OIB: 33956120458
Opis usluge: NABAVA CEMENTA
Cijena s PDV-om: 590,40 kn
Stanje računa: isplaćen 5.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
CEMENT 20KG ZA MO RAŠĆANE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
600,00 kn
600,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
81/20
Evidencijski broj
84/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
600,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
10.7.2020.
Isplaćeno
600,00 kn
Datum konačne isplate
9.8.2020.
RAČUN BR. 46/1/2
Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
BUKET ZA DAN GRADA VRGORCA
Napomena
DAN GRADA VRGORCA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
15.6.2020.
NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
648,00 kn
648,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
74/20
Evidencijski broj
74/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
648,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
648,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
24.6.2020.
Isplaćeno
648,00 kn
Datum konačne isplate
24.6.2020.
RAČUN BR. 42/1/2
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
4.8.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
648,00 kn
648,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
168/20
Evidencijski broj
108/200
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
648,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
648,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
25.8.2020.
Isplaćeno
648,00 kn
Datum konačne isplate
25.8.2020.
RAČUN BR. 67/1/2
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 648,00 kn
Stanje računa: isplaćen 25.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
VIJENAC S GRBOM I SVIJEĆA HR
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
5.2.2020.
USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421
600,00 kn
750,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
34/20
Evidencijski broj
14/2020
Predmet
USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
28.2.2020.
Isplaćeno
750,00 kn
Datum konačne isplate
5.3.2020.
RAČUN BR. 19-1-1
Datum isporuke: 21.2.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE I MONTAŽE TABLE WI FI 4 EU
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Stanje računa: isplaćen 5.3.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
TABLE WI FI 4 EU, PRINT NA PVC FOLIJU, LJEPLJENJE NA ALU BOND I POSTAVLJANJE NA 5 LOKACIJA, FORMAT A4
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
5.3.2020.
USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)
RAČKI & RAČKI
OIB: 93530984918
636,80 kn
796,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
20/20
Evidencijski broj
28/2020
Predmet
USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA (SLUŽBENO VOZILO)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
636,80 kn
Iznos PDV-a
159,20 kn
Cijena s PDV-om
796,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
22.5.2020.
Isplaćeno
796,00 kn
Datum konačne isplate
22.5.2020.
RAČUN BR. 1/HLAPIC2/9
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: RAČKI & RAČKI OIB: 93530984918
Opis usluge: USLUGE POPRAVKA KLJUČA I KUĆIŠTA
Cijena s PDV-om: 796,00 kn
Stanje računa: isplaćen 22.5.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGE POPRAVKA A. KLJUČA I KUĆIŠTA-ZA SLUŽBENO VOZILO OPEL INSIGNIA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A
HOLENDER D.O.O.
OIB: 49101263421
650,00 kn
812,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
154/20
Evidencijski broj
111/2020
Predmet
USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
650,00 kn
Iznos PDV-a
162,50 kn
Cijena s PDV-om
812,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
25.8.2020.
Isplaćeno
812,50 kn
Datum konačne isplate
31.8.2020.
RAČUN BR. 65/1/1
Datum isporuke: 15.8.2020.
Isporučitelj: HOLENDER D.O.O. OIB: 49101263421
Opis usluge: USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A
Cijena s PDV-om: 812,50 kn
Stanje računa: isplaćen 31.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGA IZRADE ROLL UP BANNER-A DEBATOM PROTIV NASILJA
Napomena
DEBATA PROTIV NASILJA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
23.6.2020.
NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)
TOI TOI D.O.O.
OIB: 73497369534
700,00 kn
875,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
78/20
Evidencijski broj
79/2020
Predmet
NABAVA EKOLOŠKE TOALETNE KABINE (TOI FRESH)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TOI TOI D.O.O. OIB: 73497369534
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
29.6.2020.
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
EKOLOŠKA TOALETNA KABINA-TOI FRESH
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
19.6.2020.
NABAVA CVIJEĆA
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM
OIB: 02674821200
896,00 kn
896,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
77/20
Evidencijski broj
78/2020
Predmet
NABAVA CVIJEĆA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
896,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
896,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
24.6.2020.
Isplaćeno
896,00 kn
Datum konačne isplate
24.6.2020.
RAČUN BR. 43/1/2
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: FRANIĆ-OBRT ZA TRGOVINU CVIJEĆEM OIB: 02674821200
Opis usluge: NABAVA CVIJEĆA
Cijena s PDV-om: 896,00 kn
Stanje računa: isplaćen 24.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
VIJENAC S GRBOM,CVIJETNI ARANŽMAN I SVIJEĆA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
16.1.2020.
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
BAUHAUS SPLIT
OIB: 71642207963
783,00 kn
979,90 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
19/20
Evidencijski broj
07/2020
Predmet
NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
783,00 kn
Iznos PDV-a
196,90 kn
Cijena s PDV-om
979,90 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
17.1.2020.
Isplaćeno
979,53 kn
Datum konačne isplate
17.1.2020.
RAČUN BR. 954-11/63-2020
Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: BAUHAUS SPLIT OIB: 71642207963
Opis usluge: NABAVA ORMARIĆA I ELEK.TREZORA
Cijena s PDV-om: 979,53 kn
Stanje računa: isplaćen 17.1.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
ORMARIĆ ZA KLJUČEVE I ELEKTRONSKI TREZOR B
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.6.2020.
NABAVA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU
SEPTO DEZ D.O.O.
OIB: 30258252617
1.000,00 kn
1.000,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
73/20
Evidencijski broj
73/2020
Predmet
NABAVA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SEPTO DEZ D.O.O. OIB: 30258252617
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
9.6.2020.
Isplaćeno
1.000,00 kn
Datum konačne isplate
9.7.2020.
RAČUN BR. 20-380-000003
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: SEPTO DEZ D.O.O. OIB: 30258252617
Opis usluge: NABAVA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.7.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
SEPTODEZ KANISTAR 5LSPUŽVA ZA DEZINFEKCIJSKU BARIJERU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
24.6.2020.
USLUGA IZRADE PLAKATA ZA DAN GRADA VRGORCA
HOLENDER D.O.O
OIB: 49101263421
1.030,00 kn
1.030,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
138/20
Evidencijski broj
81/2020
Predmet
USLUGA IZRADE PLAKATA ZA DAN GRADA VRGORCA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HOLENDER D.O.O OIB: 49101263421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.030,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.030,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
PRINT PLAKATA B2, PRINT CITY LIGHT PLAKATA 175x118,5 CM, GRAFIČKA PRIPREMA PLAKATA
Napomena
DAN GRADA VRGORCA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x

Str. 1/11

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

O aplikaciji | Službene stranice Grada Vrgorca