Zadnje dodano: 211 (Str. 1/11)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
15.1.2020.
UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
1.300.000,00 kn
1.300.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
6/20
Evidencijski broj
-
Predmet
UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CPV
-
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.300.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.300.000,00 kn
Rok
31.PROSINCA 2020.
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
2.185.632,06 kn
Datum konačne isplate
14.10.2020.
RAČUN BR. 1/2020
Datum isporuke: 20.2.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 114.751,78 kn
Stanje računa: isplaćen 20.2.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 2/2020
Datum isporuke: 17.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 1.300.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 17.3.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 3/2020
Datum isporuke: 14.4.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 153.266,59 kn
Stanje računa: isplaćen 14.4.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 4/2020
Datum isporuke: 18.5.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 79.030,37 kn
Stanje računa: isplaćen 18.5.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 5/2020
Datum isporuke: 16.6.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 108.380,18 kn
Stanje računa: isplaćen 16.6.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 6/2020
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.884,47 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 7/2020
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 109.366,25 kn
Stanje računa: isplaćen 17.8.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 8/2020
Datum isporuke: 14.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.572,09 kn
Stanje računa: isplaćen 14.9.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 9/2020
Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 107.380,33 kn
Stanje računa: isplaćen 14.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA
Napomena
2020.GODINA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.9.2020.
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
VODOPRIVREDA VRGORAC D.D.
OIB: 66775454622
937.126,00 kn
937.126,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
208/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VODOPRIVREDA VRGORAC D.D. OIB: 66775454622
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
937.126,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
937.126,00 kn
Rok
120 DANA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
1.10.2020.
IZMJENA ŽALUZINA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
MUNIMENTUM D.O.O.
OIB: 29390694397
7.431,00 kn
928.875,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
197/20
Evidencijski broj
141/2020
Predmet
IZMJENA ŽALUZINA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MUNIMENTUM D.O.O. OIB: 29390694397
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.431,00 kn
Iznos PDV-a
921.444,00 kn
Cijena s PDV-om
928.875,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
IZMJENA ŽALUZINA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
20.8.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282
429.606,00 kn
537.007,50 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
152/20
Evidencijski broj
62/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)
CPV
45000000-7
EOJN
Datum sklapanja
20.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
429.606,00 kn
Iznos PDV-a
107.401,50 kn
Cijena s PDV-om
537.007,50 kn
Rok
60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA D62
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
7.5.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282
413.153,10 kn
516.441,38 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
9/20
Evidencijski broj
58.A/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
CPV
45000000-7
EOJN
Datum sklapanja
7.5.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
413.153,10 kn
Iznos PDV-a
103.288,28 kn
Cijena s PDV-om
516.441,38 kn
Rok
60 DANA OD UVOĐ
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
550.089,35 kn
Datum konačne isplate
17.7.2020.
RAČUN BR. 11/FIN/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. (1.RATA) OIB: 18696942282
Opis usluge: UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 289.698,60 kn
Stanje računa: isplaćen 30.6.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 15/FIN/1
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. (2.RATA) OIB: 18696942282
Opis usluge: UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 260.390,75 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU, K.Č.BR.882884 I 885, K.O. VRGORAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.4.2020.
UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA
AGRONERETVA D.O.O.
OIB: 02145106992
330.000,00 kn
372.900,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
11/20
Evidencijski broj
-
Predmet
UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA
CPV
03451100-7
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
AGRONERETVA D.O.O. OIB: 02145106992
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
330.000,00 kn
Iznos PDV-a
42.900,00 kn
Cijena s PDV-om
372.900,00 kn
Rok
15.8.2020.
Datum izvršenja
26.8.2020.
Isplaćeno
372.900,00 kn
Datum konačne isplate
26.8.2020.
RAČUN BR. 861-2-91
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: AGRONERETVA D.O.O. OIB: 02145106992
Opis usluge: UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA
Cijena s PDV-om: 372.900,00 kn
Stanje računa: isplaćen 26.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA FRIGO SADNICECLARYKLASA A
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
TEMP-INGRAD D.O.O.
OIB: 93682924279
284.143,35 kn
355.179,19 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
172/20
Evidencijski broj
Predmet
ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
CPV
EOJN
Datum sklapanja
31.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
284.143,35 kn
Iznos PDV-a
71.035,84 kn
Cijena s PDV-om
355.179,19 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.10.2020.
Isplaćeno
355.179,19 kn
Datum konačne isplate
2.10.2020.
RAČUN BR. 16-T-39
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Opis usluge: ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
Cijena s PDV-om: 355.179,19 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA
HRVATSKE CESTE D.O.O.
OIB: 55545787885
168.503,75 kn
210.629,69 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
206/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HRVATSKE CESTE D.O.O. OIB: 55545787885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
168.503,75 kn
Iznos PDV-a
42.125,94 kn
Cijena s PDV-om
210.629,69 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA U CENTRU GRADA VRGORCA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
GTP D.O.O.
OIB: 50861643606
159.300,00 kn
199.125,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
150/20
Evidencijski broj
23A/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
CPV
45236119-7
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GTP D.O.O. OIB: 50861643606
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
159.300,00 kn
Iznos PDV-a
39.825,00 kn
Cijena s PDV-om
199.125,00 kn
Rok
6 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
18.9.2020.
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
INSTITUT IGH D.O.O.
OIB: 79766124714
149.137,00 kn
186.421,38 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
209/20
Evidencijski broj
17/20
Predmet
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
CPV
79720000-7
EOJN
Datum sklapanja
18.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INSTITUT IGH D.O.O. OIB: 79766124714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
149.137,00 kn
Iznos PDV-a
37.284,38 kn
Cijena s PDV-om
186.421,38 kn
Rok
60DANA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
9.3.2020.
UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
SPOT D.O.O.
OIB: 82699074233
128.000,00 kn
160.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
10/20
Evidencijski broj
54/20
Predmet
UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SPOT D.O.O. OIB: 82699074233
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
128.000,00 kn
Iznos PDV-a
32.000,00 kn
Cijena s PDV-om
160.000,00 kn
Rok
12 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
123.437,50 kn
Datum konačne isplate
12.10.2020.
RAČUN BR. 7-01-01
Datum isporuke: 23.3.2020.
Isporučitelj: SPOT D.O.O. (1.RATA) OIB: 82699074233
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO (1.RATA)
Cijena s PDV-om: 62.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 30.3.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 43-01-01
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: SPOT D.O.O. OIB: 82699074233
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
Cijena s PDV-om: 60.937,50 kn
Stanje računa: isplaćen 12.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
IZRADA PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
17.9.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901
103.600,00 kn
129.500,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
210/20
Evidencijski broj
63/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II
CPV
48331000-7
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
103.600,00 kn
Iznos PDV-a
25.900,00 kn
Cijena s PDV-om
129.500,00 kn
Rok
14 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
9.250,00 kn
Datum konačne isplate
21.10.2020.
RAČUN BR. 137-1-1
Datum isporuke: 6.10.2020.
Isporučitelj: PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II- 1.rata
Cijena s PDV-om: 9.250,00 kn
Stanje računa: isplaćen 21.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI ZAŽELI-FAZA II
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
27.7.2020.
UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA
STUDIO NEXAR D.O.O.
OIB: 95758443121
95.500,00 kn
119.375,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
149/20
Evidencijski broj
61/20
Predmet
UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
27.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
STUDIO NEXAR D.O.O. OIB: 95758443121
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.500,00 kn
Iznos PDV-a
23.875,00 kn
Cijena s PDV-om
119.375,00 kn
Rok
DO 15.RUJNA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
11.2.2020.
NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE
INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787
89.064,00 kn
111.330,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
36/20
Evidencijski broj
17/2020
Predmet
NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
89.064,00 kn
Iznos PDV-a
22.266,00 kn
Cijena s PDV-om
111.330,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
111.330,00 kn
Datum konačne isplate
12.4.2020.
RAČUN BR. 881-100-20
Datum isporuke: 27.2.2020.
Isporučitelj: INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Opis usluge: NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE
Cijena s PDV-om: 111.330,00 kn
Stanje računa: isplaćen 12.4.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
KOŠARICA A I KOŠARICA B
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.4.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CIAN D.O.O.
OIB: 04201603871
79.000,00 kn
98.750,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
8/20
Evidencijski broj
59.A/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CPV
90923000-3
EOJN
Datum sklapanja
21.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
79.000,00 kn
Iznos PDV-a
19.750,00 kn
Cijena s PDV-om
98.750,00 kn
Rok
DO 31.PROSINCA 2020.GODINE
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
71.250,00 kn
Datum konačne isplate
1.9.2020.
RAČUN BR. 649-ERAD-1
Datum isporuke: 3.6.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 7.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 18.6.2020.
RAČUN BR. 650-ERAD-1
Datum isporuke: 3.6.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 27.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 18.6.2020.
RAČUN BR. 922-ERAD-1
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 18.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 28.7.2020.
RAČUN BR. 1180-ERAD-1
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 18.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 1.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.4.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O.
OIB: 99697768495
78.550,00 kn
98.187,50 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
3/20
Evidencijski broj
60/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
CPV
79342200-5
EOJN
Datum sklapanja
21.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
78.550,00 kn
Iznos PDV-a
19.637,50 kn
Cijena s PDV-om
98.187,50 kn
Rok
DO 31.12.2020.
Datum izvršenja
8.9.2020.
Isplaćeno
98.187,50 kn
Datum konačne isplate
8.9.2020.
RAČUN BR. 112/UR1/1
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 13.912,50 kn
Stanje računa: isplaćen 4.6.2020.
RAČUN BR. 136/UR1/1-2020
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 9.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 15.6.2020.
RAČUN BR. 156/UR1/1-2020
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 15.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 8.7.2020.
RAČUN BR. 190/UR1/1-2020
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 9.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 10.8.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 215/UR1/1-2020
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 50.400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 8.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGA PROMOCIJE OZNAKE VRGORAC QUALITY
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
30.3.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU
INSTITUT IGH D.D.
OIB: 79766124714
77.000,00 kn
96.250,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
12/20
Evidencijski broj
24/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INSTITUT IGH D.D. OIB: 79766124714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
77.000,00 kn
Iznos PDV-a
19.250,00 kn
Cijena s PDV-om
96.250,00 kn
Rok
6 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
9.4.2020.
UGOVOR O DOBAVI I ISPORUCI HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROGRAM ZAŽELI
INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787
76.034,40 kn
95.043,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
1/20
Evidencijski broj
57/20
Predmet
UGOVOR O DOBAVI I ISPORUCI HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROGRAM ZAŽELI
CPV
33191000-5
EOJN
Datum sklapanja
9.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
76.034,40 kn
Iznos PDV-a
19.008,60 kn
Cijena s PDV-om
95.043,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
30.4.2020.
Isplaćeno
95.043,00 kn
Datum konačne isplate
14.6.2020.
RAČUN BR. 1586-100-20
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Opis usluge: UGOVOR O DOBAVI I ISPORUCI HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROGRAM ZAŽELI
Cijena s PDV-om: 95.043,00 kn
Stanje računa: isplaćen 14.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
HIGIJENSKE POTREBŠTINE ZA KORISNIKE PROGRAMA "ZAŽELI"
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
24.2.2020.
SPORAZUM O FINANCIRANJU NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PRIKUPLJENIH KATASTARSKOM IZMJEROM ZA KATASTARSKU OPĆINU DUSINA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
OIB: 84891127540
70.400,00 kn
70.400,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
126/20
Evidencijski broj
Predmet
SPORAZUM O FINANCIRANJU NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PRIKUPLJENIH KATASTARSKOM IZMJEROM ZA KATASTARSKU OPĆINU DUSINA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA OIB: 84891127540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
70.400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
70.400,00 kn
Rok
1 GODINA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
52.800,00 kn
Datum konačne isplate
15.9.2020.
RAČUN BR. 1/28052020
Datum isporuke: 28.5.2020.
Isporučitelj: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA OIB: 84891127540
Opis usluge: SPORAZUM O FINANCIRANJU NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PRIKUPLJENIH KATASTARSKOM IZMJEROM ZA KATASTARSKU OPĆINU DUSINA
Cijena s PDV-om: 17.600,00 kn
Stanje računa: isplaćen 28.5.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 2/25062020
Datum isporuke: 25.6.2020.
Isporučitelj: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA OIB: 84891127540
Opis usluge: SPORAZUM O FINANCIRANJU NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PRIKUPLJENIH KATASTARSKOM IZMJEROM ZA KATASTARSKU OPĆINU DUSINA
Cijena s PDV-om: 17.600,00 kn
Stanje računa: isplaćen 25.6.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 3/15092020
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA OIB: 84891127540
Opis usluge: SPORAZUM O FINANCIRANJU NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PRIKUPLJENIH KATASTARSKOM IZMJEROM ZA KATASTARSKU OPĆINU DUSINA
Cijena s PDV-om: 17.600,00 kn
Stanje računa: isplaćen 15.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
SPORAZUM O FINANCIRANJU NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PRIKUPLJENIH KATASTARSKOM IZMJEROM ZA KATASTARSKU OPĆINU DUSINA
Napomena
2020.GODINA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
17.2.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA DOKUMENTACIJE-ARHITEKTONSKI I GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA I KONZERVATORSKI ELABORAT ZA UREĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA (SKLOP ELEZOVE I SERDAROVE KUĆE I MUMINOVA KULA) U GRADU VRGORCU
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ J.D.O.O.
OIB: 45275012008
58.000,00 kn
58.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
14/20
Evidencijski broj
53/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA DOKUMENTACIJE-ARHITEKTONSKI I GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA I KONZERVATORSKI ELABORAT ZA UREĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA (SKLOP ELEZOVE I SERDAROVE KUĆE I MUMINOVA KULA) U GRADU VRGORCU
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ J.D.O.O. OIB: 45275012008
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
58.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
58.000,00 kn
Rok
DO 31.OŽUJKA
Datum izvršenja
11.5.2020.
Isplaćeno
58.000,00 kn
Datum konačne isplate
11.5.2020.
RAČUN BR. 2/1/1
Datum isporuke: 27.4.2020.
Isporučitelj: URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ J.D.O.O. OIB: 45275012008
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA DOKUMENTACIJE-ARHITEKTONSKI I GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA I KONZERVATORSKI ELABORAT ZA UREĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA (SKLOP ELEZOVE I SERDAROVE KUĆE I MUMINOVA KULA) U GRADU VRGORCU
Cijena s PDV-om: 58.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 11.5.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA DOKUMENTACIJE-ARHITEKTONSKI I GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA I KONZERVATORSKI ELABORAT ZA UREĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA U GRADU VRGORCU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x

Str. 1/11

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

O aplikaciji | Službene stranice Grada Vrgorca