Zadnje dodano: 258 (Str. 1/13)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
11.11.2020.
PROJEKTOR EPSON EH- TW 9400
AVART D.O.O.
OIB: 64021212105
1.309.500,00 kn
1.309.500,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
229/20
Evidencijski broj
161/2020
Predmet
PROJEKTOR EPSON EH- TW 9400
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AVART D.O.O. OIB: 64021212105
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.309.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.309.500,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
1.300.000,00 kn
1.300.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
6/20
Evidencijski broj
-
Predmet
UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CPV
-
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.300.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.300.000,00 kn
Rok
31.PROSINCA 2020.
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
2.185.632,06 kn
Datum konačne isplate
14.10.2020.
RAČUN BR. 1/2020
Datum isporuke: 20.2.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 114.751,78 kn
Stanje računa: isplaćen 20.2.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 2/2020
Datum isporuke: 17.3.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 1.300.000,00 kn
Stanje računa: isplaćen 17.3.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 3/2020
Datum isporuke: 14.4.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 153.266,59 kn
Stanje računa: isplaćen 14.4.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 4/2020
Datum isporuke: 18.5.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 79.030,37 kn
Stanje računa: isplaćen 18.5.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 5/2020
Datum isporuke: 16.6.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 108.380,18 kn
Stanje računa: isplaćen 16.6.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 6/2020
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.884,47 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 7/2020
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 109.366,25 kn
Stanje računa: isplaćen 17.8.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 8/2020
Datum isporuke: 14.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 106.572,09 kn
Stanje računa: isplaćen 14.9.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 9/2020
Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 107.380,33 kn
Stanje računa: isplaćen 14.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VRGORCA
Napomena
2020.GODINA
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.9.2020.
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
VODOPRIVREDA VRGORAC D.D.
OIB: 66775454622
937.126,00 kn
937.126,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
208/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VODOPRIVREDA VRGORAC D.D. OIB: 66775454622
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
937.126,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
937.126,00 kn
Rok
120 DANA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
20.8.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282
429.606,00 kn
537.007,50 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
152/20
Evidencijski broj
62/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)
CPV
45000000-7
EOJN
Datum sklapanja
20.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
429.606,00 kn
Iznos PDV-a
107.401,50 kn
Cijena s PDV-om
537.007,50 kn
Rok
60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA D62
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
7.5.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282
413.153,10 kn
516.441,38 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
9/20
Evidencijski broj
58.A/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
CPV
45000000-7
EOJN
Datum sklapanja
7.5.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
413.153,10 kn
Iznos PDV-a
103.288,28 kn
Cijena s PDV-om
516.441,38 kn
Rok
60 DANA OD UVOĐ
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
550.089,35 kn
Datum konačne isplate
17.7.2020.
RAČUN BR. 11/FIN/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. (1.RATA) OIB: 18696942282
Opis usluge: UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 289.698,60 kn
Stanje računa: isplaćen 30.6.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 15/FIN/1
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. (2.RATA) OIB: 18696942282
Opis usluge: UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 260.390,75 kn
Stanje računa: isplaćen 17.7.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
REKONSTRUKCIJA OKOLIŠA RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA U VRGORCU, K.Č.BR.882884 I 885, K.O. VRGORAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.4.2020.
UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA
AGRONERETVA D.O.O.
OIB: 02145106992
330.000,00 kn
372.900,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
11/20
Evidencijski broj
-
Predmet
UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA
CPV
03451100-7
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
AGRONERETVA D.O.O. OIB: 02145106992
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
330.000,00 kn
Iznos PDV-a
42.900,00 kn
Cijena s PDV-om
372.900,00 kn
Rok
15.8.2020.
Datum izvršenja
26.8.2020.
Isplaćeno
372.900,00 kn
Datum konačne isplate
26.8.2020.
RAČUN BR. 861-2-91
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: AGRONERETVA D.O.O. OIB: 02145106992
Opis usluge: UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA
Cijena s PDV-om: 372.900,00 kn
Stanje računa: isplaćen 26.8.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
UGOVOR O KUPOPRODAJI SADNICA JAGODA FRIGO SADNICECLARYKLASA A
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
TEMP-INGRAD D.O.O.
OIB: 93682924279
284.143,35 kn
355.179,19 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
172/20
Evidencijski broj
Predmet
ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
CPV
EOJN
Datum sklapanja
31.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
284.143,35 kn
Iznos PDV-a
71.035,84 kn
Cijena s PDV-om
355.179,19 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.10.2020.
Isplaćeno
355.179,19 kn
Datum konačne isplate
2.10.2020.
RAČUN BR. 16-T-39
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Opis usluge: ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
Cijena s PDV-om: 355.179,19 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA
HRVATSKE CESTE D.O.O.
OIB: 55545787885
168.503,75 kn
210.629,69 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
206/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HRVATSKE CESTE D.O.O. OIB: 55545787885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
168.503,75 kn
Iznos PDV-a
42.125,94 kn
Cijena s PDV-om
210.629,69 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA U CENTRU GRADA VRGORCA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
GTP D.O.O.
OIB: 50861643606
159.300,00 kn
199.125,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
150/20
Evidencijski broj
23A/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
CPV
45236119-7
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GTP D.O.O. OIB: 50861643606
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
159.300,00 kn
Iznos PDV-a
39.825,00 kn
Cijena s PDV-om
199.125,00 kn
Rok
6 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
18.9.2020.
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
INSTITUT IGH D.O.O.
OIB: 79766124714
149.137,00 kn
186.421,38 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
209/20
Evidencijski broj
17/20
Predmet
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
CPV
79720000-7
EOJN
Datum sklapanja
18.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INSTITUT IGH D.O.O. OIB: 79766124714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
149.137,00 kn
Iznos PDV-a
37.284,38 kn
Cijena s PDV-om
186.421,38 kn
Rok
60DANA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 U CENTRU GRADA VRGORCA
HRVATSKE CESTE D.O.O.
OIB: 55545787885
168.503,75 kn
168.503,75 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
216/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 U CENTRU GRADA VRGORCA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HRVATSKE CESTE D.O.O. OIB: 55545787885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
168.503,75 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
168.503,75 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
7.10.2020.
NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROJEKT NISTE SAMI ZAŽELI - FAZA II
INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787
133.492,80 kn
166.866,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
211/20
Evidencijski broj
65c/20
Predmet
NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROJEKT NISTE SAMI ZAŽELI - FAZA II
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
133.492,80 kn
Iznos PDV-a
33.373,20 kn
Cijena s PDV-om
166.866,00 kn
Rok
12 MJESECI KONTINUIRANO
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
9.3.2020.
UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
SPOT D.O.O.
OIB: 82699074233
128.000,00 kn
160.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
10/20
Evidencijski broj
54/20
Predmet
UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SPOT D.O.O. OIB: 82699074233
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
128.000,00 kn
Iznos PDV-a
32.000,00 kn
Cijena s PDV-om
160.000,00 kn
Rok
12 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
123.437,50 kn
Datum konačne isplate
12.10.2020.
RAČUN BR. 7-01-01
Datum isporuke: 23.3.2020.
Isporučitelj: SPOT D.O.O. (1.RATA) OIB: 82699074233
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO (1.RATA)
Cijena s PDV-om: 62.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 30.3.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 43-01-01
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: SPOT D.O.O. OIB: 82699074233
Opis usluge: UGOVOR O IZRADI PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
Cijena s PDV-om: 60.937,50 kn
Stanje računa: isplaćen 12.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
IZRADA PROJEKTA RAZVOJA CIKLOTURISTIČKE DESTINACIJE-POLJE JEZERO
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
17.9.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901
103.600,00 kn
129.500,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
210/20
Evidencijski broj
63/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II
CPV
48331000-7
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
103.600,00 kn
Iznos PDV-a
25.900,00 kn
Cijena s PDV-om
129.500,00 kn
Rok
14 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
9.250,00 kn
Datum konačne isplate
21.10.2020.
RAČUN BR. 137-1-1
Datum isporuke: 6.10.2020.
Isporučitelj: PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI (ZAŽELI)-FAZA II- 1.rata
Cijena s PDV-om: 9.250,00 kn
Stanje računa: isplaćen 21.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA USLUGE VODITELJA PROVEDBE PROJEKTA NISTE SAMI ZAŽELI-FAZA II
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
27.7.2020.
UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA
STUDIO NEXAR D.O.O.
OIB: 95758443121
95.500,00 kn
119.375,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
149/20
Evidencijski broj
61/20
Predmet
UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REĐENJE KUĆE DALMATINSKOG PRŠUTA I VINA
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
27.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
STUDIO NEXAR D.O.O. OIB: 95758443121
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.500,00 kn
Iznos PDV-a
23.875,00 kn
Cijena s PDV-om
119.375,00 kn
Rok
DO 15.RUJNA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
11.2.2020.
NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE
INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787
89.064,00 kn
111.330,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
36/20
Evidencijski broj
17/2020
Predmet
NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
89.064,00 kn
Iznos PDV-a
22.266,00 kn
Cijena s PDV-om
111.330,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
111.330,00 kn
Datum konačne isplate
12.4.2020.
RAČUN BR. 881-100-20
Datum isporuke: 27.2.2020.
Isporučitelj: INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Opis usluge: NABAVA OSNOVNIH HIGIJENSKIH I KUĆANSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKE
Cijena s PDV-om: 111.330,00 kn
Stanje računa: isplaćen 12.4.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
KOŠARICA A I KOŠARICA B
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.4.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CIAN D.O.O.
OIB: 04201603871
79.000,00 kn
98.750,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
8/20
Evidencijski broj
59.A/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
CPV
90923000-3
EOJN
Datum sklapanja
21.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
79.000,00 kn
Iznos PDV-a
19.750,00 kn
Cijena s PDV-om
98.750,00 kn
Rok
DO 31.PROSINCA 2020.GODINE
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
71.250,00 kn
Datum konačne isplate
1.9.2020.
RAČUN BR. 649-ERAD-1
Datum isporuke: 3.6.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 7.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 18.6.2020.
RAČUN BR. 650-ERAD-1
Datum isporuke: 3.6.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 27.500,00 kn
Stanje računa: isplaćen 18.6.2020.
RAČUN BR. 922-ERAD-1
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 18.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 28.7.2020.
RAČUN BR. 1180-ERAD-1
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: CIAN D.O.O. OIB: 04201603871
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Cijena s PDV-om: 18.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 1.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA GRADA VRGORCA ZA 2020.GODINU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.4.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O.
OIB: 99697768495
78.550,00 kn
98.187,50 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
3/20
Evidencijski broj
60/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
CPV
79342200-5
EOJN
Datum sklapanja
21.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
78.550,00 kn
Iznos PDV-a
19.637,50 kn
Cijena s PDV-om
98.187,50 kn
Rok
DO 31.12.2020.
Datum izvršenja
8.9.2020.
Isplaćeno
98.187,50 kn
Datum konačne isplate
8.9.2020.
RAČUN BR. 112/UR1/1
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 13.912,50 kn
Stanje računa: isplaćen 4.6.2020.
RAČUN BR. 136/UR1/1-2020
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 9.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 15.6.2020.
RAČUN BR. 156/UR1/1-2020
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 15.125,00 kn
Stanje računa: isplaćen 8.7.2020.
RAČUN BR. 190/UR1/1-2020
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 9.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 10.8.2020.

Download: Skini ovdje
RAČUN BR. 215/UR1/1-2020
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: GRIZLI KOMUNIKACIJE D.O.O. OIB: 99697768495
Opis usluge: UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE VRGORAC QUALITY
Cijena s PDV-om: 50.400,00 kn
Stanje računa: isplaćen 8.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
USLUGA PROMOCIJE OZNAKE VRGORAC QUALITY
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
30.3.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU
INSTITUT IGH D.D.
OIB: 79766124714
77.000,00 kn
96.250,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
12/20
Evidencijski broj
24/20
Predmet
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INSTITUT IGH D.D. OIB: 79766124714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
77.000,00 kn
Iznos PDV-a
19.250,00 kn
Cijena s PDV-om
96.250,00 kn
Rok
6 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU VRGORCU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
9.4.2020.
UGOVOR O DOBAVI I ISPORUCI HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROGRAM ZAŽELI
INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787
76.034,40 kn
95.043,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
1/20
Evidencijski broj
57/20
Predmet
UGOVOR O DOBAVI I ISPORUCI HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROGRAM ZAŽELI
CPV
33191000-5
EOJN
Datum sklapanja
9.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
76.034,40 kn
Iznos PDV-a
19.008,60 kn
Cijena s PDV-om
95.043,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
30.4.2020.
Isplaćeno
95.043,00 kn
Datum konačne isplate
14.6.2020.
RAČUN BR. 1586-100-20
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Opis usluge: UGOVOR O DOBAVI I ISPORUCI HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROGRAM ZAŽELI
Cijena s PDV-om: 95.043,00 kn
Stanje računa: isplaćen 14.6.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
HIGIJENSKE POTREBŠTINE ZA KORISNIKE PROGRAMA "ZAŽELI"
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x

Str. 1/13

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

O aplikaciji | Službene stranice Grada Vrgorca