Traženi pojam: RADOVI - pronađeno rezultata: 30. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
13.11.2020.
RADOVI NA IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA UZ CESTU U BANJI
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
10.944,00 kn
10.944,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
232/20
Evidencijski broj
164/2020
Predmet
RADOVI NA IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA UZ CESTU U BANJI
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.944,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
10.944,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.11.2020.
RADOVI NA UREĐENJU PUTEVA U NASELJIMA STILJA, KOTEZI, ZAVOJANE
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
33.490,00 kn
33.490,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
234/20
Evidencijski broj
166/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU PUTEVA U NASELJIMA STILJA, KOTEZI, ZAVOJANE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
33.490,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
33.490,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
6.11.2020.
RADOVI NA SANACIJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA (KOZIČKA POLJICA)
ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O.
OIB: 44118999421
23.760,00 kn
23.760,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
223/20
Evidencijski broj
155/2020
Predmet
RADOVI NA SANACIJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA (KOZIČKA POLJICA)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. OIB: 44118999421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23.760,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
23.760,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
14.10.2020.
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE TINA UJEVIĆA I DOMOBRANSKE ULICE
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
39.846,00 kn
49.807,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
198/20
Evidencijski broj
142/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE TINA UJEVIĆA I DOMOBRANSKE ULICE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39.846,00 kn
Iznos PDV-a
9.961,50 kn
Cijena s PDV-om
49.807,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE TINA UJEVIĆA I DOMOBRANSKE ULICE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.10.2020.
RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU PROSTORIJA U ZGRADI NA ADRESI TINA UJEVIĆA 14
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
15.790,00 kn
19.737,25 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
202/20
Evidencijski broj
146/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU PROSTORIJA U ZGRADI NA ADRESI TINA UJEVIĆA 14
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.790,00 kn
Iznos PDV-a
3.947,25 kn
Cijena s PDV-om
19.737,25 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
ZA POTREBE PRESELJENJA GRADSKE KNJIŽNICE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
23,00 kn
23,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
189/20
Evidencijski broj
133/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
23,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Izvoz podataka
x
+
25.9.2020.
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
23.866,00 kn
29.832,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
189/20
Evidencijski broj
133/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
CPV
EOJN
Datum sklapanja
25.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23.866,00 kn
Iznos PDV-a
5.966,50 kn
Cijena s PDV-om
29.832,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG UGRALIŠTA U MO VRGORAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
24.9.2020.
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE HRVATSKIH ISELJENIKA I DOMOBRANSKE ULICE
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
39.500,00 kn
49.375,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
187/20
Evidencijski broj
131/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE HRVATSKIH ISELJENIKA I DOMOBRANSKE ULICE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39.500,00 kn
Iznos PDV-a
9.875,00 kn
Cijena s PDV-om
49.375,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE HRVATSKIH ISELJENIKA I DOMOBRANSKE ULICE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
21.9.2020.
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
VODOPRIVREDA VRGORAC D.D.
OIB: 66775454622
937.126,00 kn
937.126,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
208/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VODOPRIVREDA VRGORAC D.D. OIB: 66775454622
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
937.126,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
937.126,00 kn
Rok
120 DANA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA UREĐENJU ULICE HRVATSKIH VELIKANA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
18.9.2020.
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
INSTITUT IGH D.O.O.
OIB: 79766124714
149.137,00 kn
186.421,38 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
209/20
Evidencijski broj
17/20
Predmet
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
CPV
79720000-7
EOJN
Datum sklapanja
18.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INSTITUT IGH D.O.O. OIB: 79766124714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
149.137,00 kn
Iznos PDV-a
37.284,38 kn
Cijena s PDV-om
186.421,38 kn
Rok
60DANA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR- ISTRAŽNI RADOVI ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA AJDANOVAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.9.2020.
RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282
15.900,00 kn
19.875,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
180/20
Evidencijski broj
124/2020
Predmet
RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.900,00 kn
Iznos PDV-a
3.975,00 kn
Cijena s PDV-om
19.875,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
15.9.2020.
Isplaćeno
19.875,00 kn
Datum konačne isplate
15.9.2020.
RAČUN BR. 23/FIN/1
Datum isporuke: 8.9.2020.
Isporučitelj: ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Opis usluge: RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 19.875,00 kn
Stanje računa: isplaćen 15.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
RADOVI NA SANACIJI TVRĐAVE GRADINA I SANACIJA KULE AVALA U VRGORCU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.9.2020.
RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI
TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O.
OIB: 43069803358
3.500,00 kn
4.375,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
181/20
Evidencijski broj
125/2020
Predmet
RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.500,00 kn
Iznos PDV-a
875,00 kn
Cijena s PDV-om
4.375,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
9.9.2020.
Isplaćeno
4.375,00 kn
Datum konačne isplate
9.9.2020.
RAČUN BR. 72/1/1
Datum isporuke: 9.9.2020.
Isporučitelj: TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Opis usluge: RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI
Cijena s PDV-om: 4.375,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
RADOVI NA SANACIJI KROVA NA DOMU U KOZICI
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
1.9.2020.
MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
OIB: 14506572540
1.585,00 kn
1.981,25 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
173/20
Evidencijski broj
117/2020
Predmet
MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.585,00 kn
Iznos PDV-a
396,25 kn
Cijena s PDV-om
1.981,25 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
24.9.2020.
Isplaćeno
1.981,25 kn
Datum konačne isplate
24.9.2020.
RAČUN BR. 101RAČ-04-VP-20/0000207
Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM D.O.O. OIB: 14506572540
Opis usluge: MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI
Cijena s PDV-om: 1.981,25 kn
Stanje računa: isplaćen 24.9.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
MREŽNI SWITCH SA 24 PORTA+RADOVI NA LOKACIJI
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
TEMP-INGRAD D.O.O.
OIB: 93682924279
284.143,35 kn
355.179,19 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
172/20
Evidencijski broj
Predmet
ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
CPV
EOJN
Datum sklapanja
31.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
284.143,35 kn
Iznos PDV-a
71.035,84 kn
Cijena s PDV-om
355.179,19 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.10.2020.
Isplaćeno
355.179,19 kn
Datum konačne isplate
2.10.2020.
RAČUN BR. 16-T-39
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: TEMP-INGRAD D.O.O. OIB: 93682924279
Opis usluge: ANEKS UGOVORA ZA IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE RESTORANA TIN
Cijena s PDV-om: 355.179,19 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
22.8.2020.
RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
25.900,00 kn
32.375,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
171/20
Evidencijski broj
99/2020
Predmet
RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
25.900,00 kn
Iznos PDV-a
6.475,00 kn
Cijena s PDV-om
32.375,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
7.10.2020.
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
RAČUN BR. 269-1-01
Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO
Cijena s PDV-om: 32.375,00 kn
Stanje računa: otvoren
Download: Skini ovdje
Obrazloženje
RADOVI NA SANACIJI ILEGALNO ODBAČENG OTPADA I POSTAVLJANJE TABLI ZABRANE UZ VRGORAČKO POLJE RASTOK I JEZERO
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
20.8.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O.
OIB: 18696942282
429.606,00 kn
537.007,50 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
152/20
Evidencijski broj
62/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)
CPV
45000000-7
EOJN
Datum sklapanja
20.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ISKOPI MATKOVIĆ J.D.O.O. OIB: 18696942282
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
429.606,00 kn
Iznos PDV-a
107.401,50 kn
Cijena s PDV-om
537.007,50 kn
Rok
60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA D62
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
GTP D.O.O.
OIB: 50861643606
159.300,00 kn
199.125,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
150/20
Evidencijski broj
23A/20
Predmet
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
CPV
45236119-7
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GTP D.O.O. OIB: 50861643606
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
159.300,00 kn
Iznos PDV-a
39.825,00 kn
Cijena s PDV-om
199.125,00 kn
Rok
6 MJESECI
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJA IGRALIŠTA U MILOŠIĆIMA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
3.8.2020.
RADOVI BETONIRANJA ZIDA U OPLATI S ARMIRANJEM
TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O.
OIB: 43069803358
5.175,00 kn
6.468,75 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
165/20
Evidencijski broj
105/2020
Predmet
RADOVI BETONIRANJA ZIDA U OPLATI S ARMIRANJEM
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIV GRAĐEVINARSTVO D.O.O. OIB: 43069803358
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.175,00 kn
Iznos PDV-a
1.293,75 kn
Cijena s PDV-om
6.468,75 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
3.8.2020.
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
RADOVI BETONIRANJA ZIDA U OPLATI S ARMIRANJEM U MO BANJA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
22.7.2020.
RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
39.850,00 kn
49.812,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
160/20
Evidencijski broj
161/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39.850,00 kn
Iznos PDV-a
9.962,00 kn
Cijena s PDV-om
49.812,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
2.10.2020.
Isplaćeno
49.812,50 kn
Datum konačne isplate
2.10.2020.
RAČUN BR. 263-1-01
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Opis usluge: RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 49.812,50 kn
Stanje računa: isplaćen 2.10.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
RADOVI NA UREĐENJU NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VRGORCU
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI PRISTUPA NA PARKING ISPRED POLICIJSKE POSTAJE U VRGORCU
G.P.P. MIKIĆ D.O.O.
OIB: 82386143355
18.050,00 kn
18.050,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
83/20
Evidencijski broj
86/2020
Predmet
GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI PRISTUPA NA PARKING ISPRED POLICIJSKE POSTAJE U VRGORCU
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
G.P.P. MIKIĆ D.O.O. OIB: 82386143355
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.050,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
18.050,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
1.7.2020.
Isplaćeno
18.050,00 kn
Datum konačne isplate
9.7.2020.
RAČUN BR. 1941-1-1
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: G.P.P. MIKIĆ D.O.O. OIB: 82386143355
Opis usluge: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI PRISTUPA NA PARKING ISPRED POLICIJSKE POSTAJE U VRGORCU
Cijena s PDV-om: 18.050,00 kn
Stanje računa: isplaćen 9.7.2020.

Download: Skini ovdje
Obrazloženje
IZGRADNJA PRISTUPA NA PARKING ISPRED P.P. VRGORAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

O aplikaciji | Službene stranice Grada Vrgorca