Zadnje dodano: 217 (Str. 1/11)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
9.11.2020.
UGOVOR O SUFINANCIRANJU PROJEKTA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OIB: 40781519492
80.000,00 kn
80.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
215/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUFINANCIRANJU PROJEKTA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OIB: 40781519492
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
80.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
80.000,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.10.2020.
UGOVOR O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ISTOČNOG DIJELA VRGORCA
URBOS D.O.O.
OIB: 01409263192
40.000,00 kn
50.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
214/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ISTOČNOG DIJELA VRGORCA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
URBOS D.O.O. OIB: 01409263192
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
40.000,00 kn
Iznos PDV-a
10.000,00 kn
Cijena s PDV-om
50.000,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
14.10.2020.
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
HANZA MEDIA D.O.O.
OIB: 79517545745
1.520,00 kn
1.900,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
195/20
Evidencijski broj
139/2020
Predmet
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HANZA MEDIA D.O.O. OIB: 79517545745
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.520,00 kn
Iznos PDV-a
380,00 kn
Cijena s PDV-om
1.900,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
14.10.2020.
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE TINA UJEVIĆA I DOMOBRANSKE ULICE
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
39.846,00 kn
49.807,50 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
198/20
Evidencijski broj
142/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE TINA UJEVIĆA I DOMOBRANSKE ULICE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39.846,00 kn
Iznos PDV-a
9.961,50 kn
Cijena s PDV-om
49.807,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
RADOVI NA UREĐENJU SPOJA ULICE TINA UJEVIĆA I DOMOBRANSKE ULICE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
14.10.2020.
UGOVOR O USTUPANJU USLUGA STRUČNOG NADZORA UREĐENJE ULICE HRVATSKIH VELIKANA
KNAP D.O.O.
OIB: 87113165514
19.550,00 kn
24.437,50 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
207/20
Evidencijski broj
31a/20
Predmet
UGOVOR O USTUPANJU USLUGA STRUČNOG NADZORA UREĐENJE ULICE HRVATSKIH VELIKANA
CPV
45000000-6
EOJN
Datum sklapanja
14.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KNAP D.O.O. OIB: 87113165514
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.550,00 kn
Iznos PDV-a
4.887,50 kn
Cijena s PDV-om
24.437,50 kn
Rok
120 DANA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
USLUGA IZRADE OTVORA ZA UREDE GRADSKE UPRAVE I DEMONTAŽA STARIH OTVORA
ALIT D.O.O.
OIB: 23186324170
5.850,00 kn
7.312,50 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
205/20
Evidencijski broj
149/2020
Predmet
USLUGA IZRADE OTVORA ZA UREDE GRADSKE UPRAVE I DEMONTAŽA STARIH OTVORA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALIT D.O.O. OIB: 23186324170
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.850,00 kn
Iznos PDV-a
1.462,50 kn
Cijena s PDV-om
7.312,50 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
STIJENKA SA DVA DVOKRILNA PROZORA + NADSVJETL 30751960 MM
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA
HRVATSKE CESTE D.O.O.
OIB: 55545787885
168.503,75 kn
210.629,69 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
206/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 (UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA) U CENTRU GRADA VRGORCA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HRVATSKE CESTE D.O.O. OIB: 55545787885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
168.503,75 kn
Iznos PDV-a
42.125,94 kn
Cijena s PDV-om
210.629,69 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 UL.ŠETALIŠTE MATE RAOSA U CENTRU GRADA VRGORCA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 U CENTRU GRADA VRGORCA
HRVATSKE CESTE D.O.O.
OIB: 55545787885
168.503,75 kn
168.503,75 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
216/20
Evidencijski broj
Predmet
UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE JEDNOSTRANOG NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D62 U CENTRU GRADA VRGORCA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HRVATSKE CESTE D.O.O. OIB: 55545787885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
168.503,75 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
168.503,75 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
12.10.2020.
USLUGA PRIJEVOZA KONTEJNERA ZAGREB-VRGORAC
MATKOVIĆ, OBRT ZA VUČU VOZILA I POMOĆ NA CESTI
OIB: 79949282698
5.800,00 kn
7.250,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
203/20
Evidencijski broj
147/2020
Predmet
USLUGA PRIJEVOZA KONTEJNERA ZAGREB-VRGORAC
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MATKOVIĆ, OBRT ZA VUČU VOZILA I POMOĆ NA CESTI OIB: 79949282698
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.800,00 kn
Iznos PDV-a
1.450,00 kn
Cijena s PDV-om
7.250,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
USLUGA PRIJEVOZA KONTEJNERA ZAGREB-VRGORAC
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
12.10.2020.
NABAVA OPERATIVNOG SUSTAVA MS WINDOWS 10PRO 64BIT ZA RAČUNALA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
123 TEHNIKA D.O.O.
OIB: 90144651702
2.112,00 kn
2.640,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
204/20
Evidencijski broj
148/2020
Predmet
NABAVA OPERATIVNOG SUSTAVA MS WINDOWS 10PRO 64BIT ZA RAČUNALA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
123 TEHNIKA D.O.O. OIB: 90144651702
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.112,00 kn
Iznos PDV-a
528,00 kn
Cijena s PDV-om
2.640,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
MS WINDOWS 10PRO 64BIT 4X
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.10.2020.
RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU PROSTORIJA U ZGRADI NA ADRESI TINA UJEVIĆA 14
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O.
OIB: 00031138108
15.790,00 kn
19.737,25 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
202/20
Evidencijski broj
146/2020
Predmet
RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU PROSTORIJA U ZGRADI NA ADRESI TINA UJEVIĆA 14
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE D.O.O. OIB: 00031138108
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.790,00 kn
Iznos PDV-a
3.947,25 kn
Cijena s PDV-om
19.737,25 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
ZA POTREBE PRESELJENJA GRADSKE KNJIŽNICE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
8.10.2020.
USLUGE ZA AKTIVNOSTI OGLAŠAVANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA U PROJEKTU NISTE SAMI FAZA II
PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.
OIB: 11610378901
36.000,00 kn
45.000,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
212/20
Evidencijski broj
64/20
Predmet
USLUGE ZA AKTIVNOSTI OGLAŠAVANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA U PROJEKTU NISTE SAMI FAZA II
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O. OIB: 11610378901
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
36.000,00 kn
Iznos PDV-a
9.000,00 kn
Cijena s PDV-om
45.000,00 kn
Rok
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
7.10.2020.
PROVEDBA USLUGE PROMIDŽBA I VIDLJIVOST ZA PROJEKT NISTE SAMI-FAZA II
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.
OIB: 11610378901
36.000,00 kn
45.000,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
201/20
Evidencijski broj
145/2020
Predmet
PROVEDBA USLUGE PROMIDŽBA I VIDLJIVOST ZA PROJEKT NISTE SAMI-FAZA II
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O. OIB: 11610378901
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
36.000,00 kn
Iznos PDV-a
9.000,00 kn
Cijena s PDV-om
45.000,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
PROVEDBA USLUGE PROMIDŽBA I VIDLJIVOST ZA PROJEKT NISTE SAMI-FAZA II
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
7.10.2020.
NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROJEKT NISTE SAMI ZAŽELI - FAZA II
INDOR D.O.O.
OIB: 45156018787
133.492,80 kn
166.866,00 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
211/20
Evidencijski broj
65c/20
Predmet
NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA PROJEKT NISTE SAMI ZAŽELI - FAZA II
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INDOR D.O.O. OIB: 45156018787
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
133.492,80 kn
Iznos PDV-a
33.373,20 kn
Cijena s PDV-om
166.866,00 kn
Rok
12 MJESECI KONTINUIRANO
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
6.10.2020.
USLUGA IZRADE TABLE (ŠETALIŠTE MATE RAOSA)
HOLENDER D.O.O
OIB: 49101263421
2.800,00 kn
3.500,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
200/20
Evidencijski broj
144/2020
Predmet
USLUGA IZRADE TABLE (ŠETALIŠTE MATE RAOSA)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HOLENDER D.O.O OIB: 49101263421
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.800,00 kn
Iznos PDV-a
700,00 kn
Cijena s PDV-om
3.500,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
USLUGA IZRADE TABLE ŠETALIŠTE MATE RAOSA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
2.10.2020.
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
HANZA MEDIA D.O.O.
OIB: 79517545745
1.056,00 kn
1.320,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
199/20
Evidencijski broj
143/2020
Predmet
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HANZA MEDIA D.O.O. OIB: 79517545745
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.056,00 kn
Iznos PDV-a
264,00 kn
Cijena s PDV-om
1.320,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
1.10.2020.
NABAVA DOKRILNIH ULAZNIH VRATA ZA POTREBE UREĐENJA GRADSKOG PROSTORA U ULICI POD GLAVICOM
ALIT D.O.O.
OIB: 23186324170
3.500,00 kn
4.375,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
196/20
Evidencijski broj
140/2020
Predmet
NABAVA DOKRILNIH ULAZNIH VRATA ZA POTREBE UREĐENJA GRADSKOG PROSTORA U ULICI POD GLAVICOM
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALIT D.O.O. OIB: 23186324170
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.500,00 kn
Iznos PDV-a
875,00 kn
Cijena s PDV-om
4.375,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
NABAVA DOKRILNIH ULAZNIH VRATA ZA POTREBE UREĐENJA GRADSKOG PROSTORA U ULICI POD GLAVICOM
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
1.10.2020.
IZMJENA ŽALUZINA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
MUNIMENTUM D.O.O.
OIB: 29390694397
7.431,00 kn
928.875,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
197/20
Evidencijski broj
141/2020
Predmet
IZMJENA ŽALUZINA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MUNIMENTUM D.O.O. OIB: 29390694397
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.431,00 kn
Iznos PDV-a
921.444,00 kn
Cijena s PDV-om
928.875,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
IZMJENA ŽALUZINA U UREDIMA GRADSKE UPRAVE
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.9.2020.
NABAVA I PRIJEVOZ KOŠARKAŠKE OPREME
HERCEGOVA TRGOVINA D.O.O.
OIB: 37927948281
2.179,00 kn
2.723,75 kn
Skini dokument
UGOVOR
Broj
193/20
Evidencijski broj
137/2020
Predmet
NABAVA I PRIJEVOZ KOŠARKAŠKE OPREME
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HERCEGOVA TRGOVINA D.O.O. OIB: 37927948281
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.179,00 kn
Iznos PDV-a
544,75 kn
Cijena s PDV-om
2.723,75 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
KOŠARKAŠKA TABLA,OBRUČ,MREŽICA I PRIJEVOZ
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x
+
29.9.2020.
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
HANZA MEDIA D.O.O.
OIB: 79517545745
1.524,00 kn
1.905,00 kn
Skini dokument
NARUDŽBENICA
Broj
194/20
Evidencijski broj
138/2020
Predmet
USLUGA OBJAVLJIVANJA OGLASA- SLOBODNA DALMACIJA
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HANZA MEDIA D.O.O. OIB: 79517545745
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.524,00 kn
Iznos PDV-a
381,00 kn
Cijena s PDV-om
1.905,00 kn
Rok
3 MJESECA
Datum izvršenja
otvoreno
Isplaćeno
0,00 kn
Datum konačne isplate
otvoreno
Obrazloženje
POSLOVNI PROSTORI STLJA I KOZICA
Napomena
Download
Skini dokument
Izvoz podataka
x

Str. 1/11

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

O aplikaciji | Službene stranice Grada Vrgorca